இலங்கை அதிபர் சேவை தரம் III இற்கான நியமனத்தைப் பெற்ற திருமதி.ஸோபா ஜெயரஞ்சித் வாழைச்சேனை இந்துக்கல்லூரி தேசிய பாடசாலையின் புதிய அதிபராக தனது கடமையை (05) பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.
குறித்த அதிபரின் தாய்ப் பாடசாலையாக இருக்கும் இப்பாடசாலையில் தனது ஆரம்பக்கல்வி முதல் உயர்தரம் வரை கற்று சிறந்தபெறுபேறு பெற்று ஆசிரியர் சேவையில் 2001-2008 வரை கடமையாற்றியதுடன் இப்பாடசாலைக்கு அதிபர் சேவையின் முதல் நியமனமும் கிடைத்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அபு அலா –