இன்று நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள எரிபொருள் நிலைய விபரங்களை லங்கா IOC நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

P – Petrol 92

XP – Xtra Premium Euro3

LAD – Lanka Auto Diesel

XM – Xtra Mile Diesel