கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராக அரவிந்தகுமார்

0
193

புதிய அரசாங்கத்தில் 37 பேர் இராஜாங்கள அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்நிலையில் பதுளை மாட்ட பாரர்ளுமன்ற உறுப்பினர் அ.அரவிந்த குமார் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேறற்றார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here