ரணில்விக்கிரமசிங்க இன்று ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆதரவாளர்கள் கொண்டாடங்களை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் மருதானையில் இடம்பெற்ற கொண்டாட்ட நிகழ்வும் வெடிகொளுத்த ஆயத்தமாகுவதுமே இங்கு …