கண்டியிலிருந்து நரஹென்பிட்டி நோக்கிச் சென்ற தனியார் பஸ் இ.போ.ச பஸ்ஸுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளாகும் காட்சி.