புஸல்லாவை, ரயிலன் தோட்ட தேயிலைத் தொழிற்சாலையில் தற்போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தினால் முற்றாக சேதமடைந்துள்ளதாகத் தெரியவருகிறது.
மேலதிக தகவல் விரைவில்….

தகவல் பா.திருஞானம்