இன்றை ஆரர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஜனாதிபதி மாளிகையை முற்றுகையிட்டு அங்கு குடிகொண்டதையடுத்து நாடளாவிய ரீதியில் பல பாகங்களிலும் மக்கள் மகிழ்ச்சியில் பட்டாசு கொளுத்தி கொண்டாடுகின்றனர்….