100 ஏக்கர் காணி தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாவலப்பிட்டியில்  ஆர்ப்பாட்டமொன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது.