அருட்தந்தை ஜீவந்த பீரிஸ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்

காலிமுகத்திடல் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டிருந்த அருட்தந்தை ஜீவந்த பீரிஸ் கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.