பதில் நிதி அமைச்சராக ரஞ்சித்

0
135

பதில் நிதி அமைச்சராக இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் இந்நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாம் எலிசபெத் மகாராணியின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக பிரிட்டன் சென்றுள்ள ஜனாதிபதி நாடு திரும்பும் வரை பதில் நிதியமமைச்சராக இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய இருப்பார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here