பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஸ் குணவர்த்தன சற்றுமுன் பிரதமராக பதவியேற்றார்…