நாடளாவிய ரீதியில் பொது அமைதியை பேணுமாறு இராணுவத்தினருக்கு அழைப்புவிடுத்து அதி விசேட வர்த்தமானி ஜனாதிபதியினால்வெளியிடப்பட்டுள்ளது.