பரீட்சையில் மற்றவர்களை பார்த்து எழுதும் மோசடி வேலையை தவிர்ப்பதற்கு பிலிப்பைன்ஸ் மாணவர்கள் பரீட்சையில் அணிந்திருக்கும் விசித்திரமான தொப்பிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

பிலிப்பைன்ஸ், லாகாஸ்பி நகரில் இருக்கும் கல்லூரி ஒன்றே பரீட்சைக்கு மாணவர்களுக்கு மற்றவர்களை பார்க்க முடியாதவாறு தொப்பி அணிந்து வரும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளது.

இதற்கு பல மாணவகர்களும் அட்டைப்பெட்டி, முட்டைகள் வைக்கும் பெட்டி மற்றும் ஏனைய பொருட்களைக் கொண்டு வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தொப்பிகளை அணிந்து பரீட்சைக்கு வந்துள்ளனர்.