பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா கோப் குழுவில் இருந்து விலகியுள்ளதாக தெரியவருகிறது. அவரது இடத்திற்கு பேராசிரியர் சரித ஹேரத்தை இந்தக் குழுவில் இணைத்துக் கொள்ளுமாறு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பரிந்துரைத்துள்ளார்