117இற்கு அழையுங்கள்

0
243

நீங்கள் மண்சரிவு அபாயம் உள்ள பகுதியில் இருக்கிறீர்களா? விழிப்புடன் இருப்பது மற்றும் வழங்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது உயிர்களைக் காப்பாற்ற உதவும்.

அவசர தேவையின் போது அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தை 117 இற்கு  அழையுங்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here