79 பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் உள்ள நிலையில், 79 புதிய அரசியல் கட்சிகளை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆணைக்குழுவின் மூத்த பேச்சாளர் ஒருவர் சிங்கள வார ஏடொன்றுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த 79 விண்ணப்பங்களில் 35 விண்ணப்பங்கள் முறையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாததால் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மிகுதி 44 விண்ணப்பங்களை மீள் பரிசீலனை செய்து அந்த அரசியல் கட்சிகள் தொடர்பான இறுதி முடிவை விரைவில் அறிவிக்க தேர்தல் ஆணைக்குழு எதிர்பார்த்துள்ளதாக அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.