காசல்ரீ நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளதுடன் வான் கதவுகளின் மேற்பரப்பின் ஊடாக நீர் வழிந்தோடிச் செல்கின்றது.